Proje Hizmetleri

Proje hizmetlerinde, iş’in ilgili standartlar ve yönetmeliklere uygun olarak projelendirmesi esastır. Öncelikle projenin analizi yapılarak; tasarım kriterleri, sistem seçimleri ve ilgili yönetmelikler dikkate alınarak öneri raporu hazırlanır.

Öneri raporunun Proje Yönetimi ve/veya İşveren tarafından onaylanmasına müteakip avan proje çalışması başlar. Avan projeler için onay alındıktan sonra uygulama ve detay projeler hazırlanır. Uygulama projeleri esas alınarak oluşturulan keşif-metraj listeleri, malzeme teknik şartnamesi ve marka listeleri ile ihale dosyası hazırlanır.

Proje grubumuz, günümüzün enerji gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, ekolojik yönden çevre ile uyumlu ve işletme ekonomisi en üst seviyede tutacak sistem tasarımları yapmayı hedeflemektedir.

Proje Hizmetlerimizden Bazıları

 • Isıtma Sistemleri
 • Temiz Su ve Atık Sistemleri
 • Kullanma Suyu Sistemleri
 • Klima ve Havalandırma Sistemleri
 • Yangın Duman Egsoz ve Basınçlandırma Sistemleri
 • Basınçlı Hava Sistemleri
 • Doğalgaz Sistemleri
 • Kızgın Yağ Sistemleri
 • Kızgın Su Sistemleri
 • Buhar Sistemleri
 • Endüstriyel Proses Tesisatları
 • Mekanik Tesisat Otomasyon Sistemleri
 • Bina Yönetim Sistemleri